แสดง 9 รายการ

ในกระบวนการสันดาปภายในเครื่องยนต์ หัวเทียนทำหน้าที่เป็นตัวจุดประกายไฟ เพื่อจุดระเบิด โดยมีส่วนผสมของน้ำมันและอากาศ หัวเทียนเป็นอะไหล่สิ้นเปลืองและควรเช็ค เปลี่ยนอย่างสม่ำเสมอ ถึงแม้ว่าจะใช้งานอย่างถูกวิธีก็ตาม ที่ Brand NGK พร้อมที่จะนำเสนอหัวเทียนที่มีคุณภาพสูงหลากหลายชนิด เพื่อให้ตรงกับความต้องการและการใช้งาน